Taloyhtiöiden ja
kiinteistönomistajien palvelut

Taloyhtiöiden ja kiinteistön-
omistajien palvelut

Teemme taloyhtiöille
Kuntoarviot, kuntotutkimukset,
energiatodistukset sekä vuositarkastukset

Kuntoarviot taloyhtiöille

TUTKIMUKSISTAMME ON HAETTAVISSA ARA TUKEA

Tarkastus suoritetaan Rakennustietosäätion ohjeistusta RT 103003 mukaillen. 
Kuntoarvion paikanpäällä suorittaa Rakennustekniikan DI/AMK koulutuksen omaava henkilö, jolla on käytössään tarvittavilta osin Energiatalouden-, LVIA-, Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien asiantuntijat, sekä rakenteiden kosteusmittaaja ja asbestikartoittaja. Kiinteistön kuntoarvion tavoitteena on kiinteistön nykytilan ja korjaustarpeen arviointi sekä kunnossapitosuunnittelun lähtötietojen hankinta. 
 
Kuntoarvio perustuu pääosin aistien-varaisiin asiantuntija havaintoihin ja kiinteistön asiakirjoista saatuihin tietoihin. Arvion avulla saadaan kokonaiskuva kiinteistön nykytilasta, teknisestä kunnosta ja energiataloudesta, jolloin kunnossapito- ja korjaustoimet voidaan mitoittaa ja ajoittaa oikein. Tarvittaessa laadimme myös PTS-suunnitelman. 
Kuntoarviossa käydään läpi kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden kannalta kaikki keskeiset osa-alueet. Kuntoarviossa tarkastetaan kiinteistön 

• rakennustekniikka 
• LVIA- järjestelmät 
• sähkö- ja tietotekniset järjestelmät 
• yhteistilat, tekniset tilat ja sovittu määrä huoneistoista 
• ulkoalueiden rakenteet ja varusteet (vuodenajasta riippuen mahdollisuuksien mukaan) 
• energiatalous 
• turvallisuus- ja terveysriskit. 
Tarvesuunnittelussa on paljon yhteisiä kohtia kuntoarvion kanssa, mutta tarvesuunnittelu on räätälöty tarkastus ja raportti juuri ko. kohteen kunnossapitoa ja tulevia korjaustoimia varten. Yleensä se tehdään linjasaneerauksen esivaiheessa, jolloin tehdään päätös korjaustoimien aloittamisesta. Tarvesuunittelu voidaan tehdä myös säännöllisesti (5-10 vuoden välein) esim 20 vuoden rakentamisajan jälkeen, jolloin asiatuntija arvioi tulevia korjaustarpeita ja auttaa taloyhtiötä kohdistamaan korjauskohteet ja niiden ajoitukset optimaalisesti.
 
Tarkastuksiin voidaan yhdistää myös muita palveluitamme.

Merkkiainekokeella on mahdollista luotettavasti selvittää ilmavuodot rakenteista huonetiloihin. Alapohjasta voi kulkeutua ilmavirtausten mukana mikrobiperäisiä- tai kemiallisia epäpuhtauksia. Merkkiainekokeet pystytään suorittamaan vuodenajasta ja lämpötilasta riippumatta.

Energiatodistukset

PALVELUVALIKOIMAMME TALO- JA KIINTEISTÖYHTIÖILLE

Suurimmassa osassa korjaushankkeita on mahdollista ottaa huomioon energiatehokkuuden
parantaminen.

Esimerkkejä energiatehokkuuden parantamisesta erilaisten korjaushankkeiden yhteydessä:

Julkisivuremontti

 • ulkoseinien lisälämmöneristäminen
 • Ikkunoiden vaihtaminen tai lisälasin asentaminen, ulko- ja parvekeovien uusiminen
 • Ilmanvaihdon uudistaminen koneelliseksi tulo-poisto- ilmanvaihtojärjestelmäksi
  lämmöntalteenotolla.


Kattoremontti

 • yläpohjan lisälämmöneristäminen.


Putkiremontti

 • Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen
 • Märkätilojen vesikiertoiset lattialämmitykset kaukolämmitteisissä rakennuksissa
 • Uudet vesikalusteet, vesijohtoverkon painetasot
 • Vesijohtoverkon eristystason parantaminen


Ilmanvaihdon uudistaminen koneelliseksi tulo-poisto- ilmanvaihtojärjestelmäksi
lämmöntalteenotolla

Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumppujen avulla

Valaistuksen uudistaminen


Lämmitysjärjestelmä

 • Lämmitysmuodon vaihtaminen (esimerkiksi kaukolämpö, maalämpö, pelletti)
 • Lämmitystavan täydentäminen (esimerkiksi lämpöpumput, aurinkolämpö)

ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN ENERGIAKATSELMUS

Asuinkerrostalojen energiakatselmusmalli on tehty kerrostalojen
energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseen. Mallia voidaan käyttää myös esimerkiksi rivitalojen katselmoinnissa. Asuinrakennusten energiakatselmuksiin ei ole mahdollista saada
energiatukea.

Energiankäyttötietojen ja rakennuksen perusteellisen läpikäynnin perusteella katselmuksessa selvitetään asuinrakennuksen energian kulutusjakauma ja määritellään kannattavat
energiansäästötoimenpiteet.

Asuinkerrostalojen energiakatselmuksen raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan LVIS-järjestelmien toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpide-ehdotukset perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.

Taloyhtiön energiatarkastus on kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys, joka perustuu asiantuntijan kiinteistöllä suorittamaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Taloyhtiö saa raportin tehdyistä havainnoista sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Tutustu tarkemmin MOTIVAN sivuilta

1- ja 10-vuotistarkastukset Rivi- ja Paritaloyhtiöihin

Rakentajan takuuajan päättyessä on hyvä tehdä kattava kartoitus asiantuntijoiden toimesta ja mahdolliset korjausta vaativat asiat tulevat takuunpiirissä korjatuksi ja kuntoon laitetuksi.

Pyydä tarjous yhtiöllesi

 • Kartoitukset kattavasti koko Suomen alueella
 • Kattava sisältö kartoituksissa
 • Tarvittaessa sisältöä räätälöidään sopivaksi

Sisäilmatutkimukset

Toteutamme sisäilmatutkimukset taloyhtiöille ja kiinteistöihin. Lue lisää sisäilmatutkimuksista

Merkkiainekokeella selvitämme siirtyykö alapohjasta tai esimerkiksi vaurioituneesta eristekerroksesta huoneilmaan ilmavuotoja. Merkkiainekokete ovat luotettava tapa selvittää sisäilmaan liittyviä ongelmakohtia.

Kuntotutkimukset

Laadimme kuntotutkimukset rakenteisiin laajalla osaamisalueella.
 
Havaitsitko kiinteistön rakenteissa vaurion tai epäilet sellaista. Teemme rakenteiden vauriotarkastuksia eri aikakauden kiinteistöihin, myös pienet kohteet. 
Merkkiainekokeilla paikannamme rakenteista huonetilaan tulevat ilmavuodot.
 
Pyydä tarjousta kohteenne kuntotutkimuksen suorittamisesta. Suunnittelemme tilanteeseen soveltuvat tutkimusmenetelmät sekä teemme niistä tarjouksen kohdekohtaisesti. 

Vesikattojen kuntoarviot

Vesikaton kuntoarvio Sertifioidun vesikattojen kuntotutkijan toimesta.

Vesikaton kuntoarvio käsittäen kaikki vesikaton rakenteet: yläpohja, vesikaton rakenteet, tuuletus, kiinnitys, kattoturva, sadevesienohjaus, vesikatemateriaali ja kiinnitys. Tuloksena muodostuu kuntoluokka jokaiselle rakenneosalle.
 
Kirjallinen dokumentti ja toimenpidesuositus toimenpiteitä vaativiin rakenteisiin.

Märkätilojen kuntoarviot

Suoritamme myös märkätilojen kartoitukset taloyhtiöissä.

Märkätilojen kuntoa on arvioitava ikääntyneissä taloyhtiöissä säännöllisin väliajoin. Suoritamme märkätilakatselmoinnit taloyhtiöille asiantuntevalla henkilöstöllämme.

 • Märkätilojen valvonta 
 • Huoneistoremontin valvonta 
 • Vedeneristystarkastus
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
 • Rakennekosteusmittaus
 • Kantavarakenne selvitys
 • Rakennesuunnittelu
 • Lämpökamerakuvaus (lattialämmityspiirin paikannus)
 • Mikrobiologiset ja kemialliset näytteet
 • Homekoiratutkimus
 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin kerromme palveluistamme lisää, täytä yhteydenottolomake niin katsotaan yhdessä miten voimme olla avuksi.

Isännöitsijät ja kiinteistöammattilaiset voivat myös toimittaa tarjouspyynnöt suoraan sähköpostilla osoitteeseen myynti@tervatek.fi

Huoneistoremonttien valvontapalvelut

 • Märkätilojen valvonta 
 • Huoneistoremontin valvonta 
 • Vedeneeristetarkistus 
 • Työn laatu vastaa suunniteltua laatutasoa, esim. SisäRYL 2000 (Talon rakennuksen sisätyöt, yleiset laatuvaatimukset).
 • Kirjallinen raportti
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
 • Rakennekosteusmittaus
 • Kantavarakenne selvitys
 • Rakennesuunnittelu
 • Lämpökamerakuvaus (lattialämmityspiirin paikannus) Mikrobiologiset ja kemialliset näytteet
 • Homekoiratutkimus

Mikrobiologiset analyysit rakenteista rakenneavausten yhteydessä

Avauksien yhteydessä on valmius ottaa mikrobiologisia rakennusmateriaalinäytteitä homeiden, hiivojen ja bakteerien tunnistamiseksi. 

 
Tutkimuksemme tehdään Finas akredioidussa laboratoriossa.

Sisäilmaan siirtyneet epäpuhtaudet huoneistoissa

Sisäilman analyysipalvelumme
Mikrobiologisella tai kemiallisella ilmatutkimuksella saadaan selville onko sisäilmassa mikrobiologisia epäpuhtauksia. 

Tutustu sisäilman tutkimuksiimme.