Sisäilmatutkimus

Sisäilma-tutkimus

Sisäilmaongelmien selvitykset asiantuntijalta

Tervatek tuottaa rakennusteknisen asiantuntijan ja rakennusterveysasiantuntijan suorittamat kartoitukset sisäilmaongelmien selvittämiseen.
Alkukartoituksesta muodostetaan kiinteähintainen tarjous kohdekohtaisesti, kartoituksen jälkeen voidaan laatia jatkotutkimussuunnitelma, mikäli alkukartoituksen yhteydessä tunnistetaan tarve laajempiin tutkimuksiin.

Voit epäillä sisäilmahaittaa, jos asunnossasi tai työpaikallasi on seuraavia epäkohtia:

Jos epäilet asuntosi kosteusvaurion tai muun tekijän aiheuttamaa asumisterveyshaittaa tai sisäilmaongelmaa, ota taloyhtiössä ensimmäiseksi yhteys talo- tai kiinteistöyhtiön edustajaan eli useimmiten isännöitsijään. Vuokralainen ottaa yhteyden vuokranantajaansa. Pienkiinteistön omistaja voi kääntyä suoraan asiantuntijan puoleen.

Asiantuntijan tulisi olla rakennusteknisen koulutuksen omaava tai rakennusten kosteustekniseen toimintaan perehtynyt ammattilainen tai esim. rakennusterveysasiantuntija. Rakennusterveysasiantuntijan suorittamasta tutkimuksesta asuinrakennuksen omistaja voi hakea avustusta kuntotutkimukseen ja/tai asuinrakennuksen perusparannuksen suunnitteluun ARAlta.

Ota meihin yhteyttä ja laadimme sopivat etenemissuunnitelmat pientaloista työpaikoille.

Sisäilmaongelman selvitys aloitetaan alkukartoituksella

Tervatek sisäilmaongelman alkukartoitukset ja jatkotutkimuksia.
Suosittelemme kaikkiin kohteisiin alkukartoitusta, joka sisältää seuraavat toimenpiteet:

Ilmanvaihdon toimintaperiaate ja toimivuuden arviointi
Ilmanvaihdon toimintaperiaate ja toimivuuden arviointi
Riskirakenteiden paikannus rakennepiirustuksista ja rakenteita havainnoiden
Riskirakenteiden paikannus rakennepiirustuksista ja rakenteita havainnoiden
Ylä- ja alapohjarakenteiden toimivuuden arviointi
Ylä- ja alapohjarakenteiden toimivuuden arviointi
Tuulettuvatko muut rakenteet (ulkoseinät, alapohja, sauna)
Tuulettuvatko muut rakenteet (ulkoseinät, alapohja, sauna)
Rakennuksen ulkopuolisten kosteudenlähteiden paikannus ja järjestelmien toimivuuden arviointi (sadevedet, salaojat jne)
Rakennuksen ulkopuolisten kosteudenlähteiden paikannus ja järjestelmien toimivuuden arviointi (sadevedet, salaojat jne)
Märkätilojen kosteusmittaus
Märkätilojen kosteusmittaus
Vesi- ja viemärijärjestelmien kunnon arviointi näkyviltä osin
Vesi- ja viemärijärjestelmien kunnon arviointi näkyviltä osin
Rakennusmateriaalien havainnointi, mahdolliset päästöt sisäilmaan rakennusmateriaaleista
Rakennusmateriaalien havainnointi, mahdolliset päästöt sisäilmaan rakennusmateriaaleista
Ilmavuotojen ja paineolosuhteiden arviointi
Ilmavuotojen ja paineolosuhteiden arviointi

Alkukartoituksen yhteydessä on mahdollista tehdä rakenneavauksia vaurioiden tarkempaan tutkimiseen erillisen hinnaston mukaan.
Alkukartoituksesta muodostetaan kirjallinen dokumentti, jossa arvioidaan sisäilmaan vaikuttavien asioiden vaikutusta sisäilmaan ja laaditaan jatkotutkimussuosituksia tarkempiin tutkimuksiin.
 
Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

➔ Jatkotutkimukset

Suoritamme jatkotutkimuksia vaurioiden tarkempiin tutkimuksiin ja korjaustöiden suunnittelemiseksi

 • Rakenneavaukset
 • Mikrobiologiset materiaalinäytteiden analyysit Finas akredioidussa laboratoriossa
 • Mikrobiologiset ja kemialliset sisäilmamittaukset (home, Formaldehydi, voc, Kloorianisolit PAH yhdisteet),
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Rakennekosteusmittaukset
 • Korjaussuunnitelmat vaurioiden korjaamiseksi
 • Kustannuslaskelmat vaurioiden korjaustöistä (materiaalikustannukset ja työkustannukset)
 • Homekoiratutkimukset

 

Laadimme tarjouksen jatkotutkimuksista myös kohteisiin, joissa alkukartoitus on suoritettu toisen toimijan toimesta tai halutaan siirtyä suoraan esimerkiksi sisäilman mittauksiin.

Suoritamme sisäilman mittauksia nopealla toimitusajalla, kysy!

Tutustu tarkemmin

Kattavat palvelut eri tilanteisiin

Formaldehydi ilmanäytteestä 
Formaldehydiä sisältäviä liimahartseja käytetään vaneri-, kuitulevy- ja lastulevyteollisuudessa. Yleisin formaldehydin lähde sisäilmassa ovat tietyt vanhemmat lastulevylaadut.
 
Kloorianisolit ilmanäytteestä 
Kloorianisolit ( tetrakloorianisoli ) ovat mikrobien tuottamia haihtuvia yhdisteitä. Niitä syntyy, kun mikrobit hajottavat kloorifenoleilla kyllästettyä puumateriaalia. Kloorianisolien hajukynnys on hyvin matala ja siksi jo pienetkin pitoisuudet havaitaan tunkkaisena, ns. mummon mökin hajuna, joka tarttuu vaatteisiin, hiuksiin ja irtaimistoon. Kloorifenoleita on käytetty pääosin 1930- 1980-luvuilla estämään puun lahoamista, sinistymistä ja homeen muodostumista. Näytteenottoon käytetään Tenax-TA hartsiputkia.
 
Sisäilman höyryinä esiintyvät PAH-yhdisteet 
Näytteestä tutkitaan 8 haihtuvimman PAH-yhdisteen summapitoisuus sekä näiden yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet. Näytteenottoon käytettään XAD-putkea.
 
VOC-analyysi ilmanäytteestä 
 Sisäilman VOC-analyysillä selvitetään sisäilmassa esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (volatile organic compounds, VOC) kokonaispitoisuus eli TVOC ja tärkeimmät yksittäiset yhdisteet ja niiden pitoisuudet. TVOC määritellään C6-C16 (heksaani-heksadekaani) välillä olevien yhdisteiden kokonaispitoisuudeksi.  Analyysiin käytettään Tenax-TA hartsiputkia.
 
Pyydä tarjous analyysista, kerro mihin tilanteeseen toivot apua!

Tutkimuksia ongelman selvitykseen, homekoiran jälkeen, asuntokauppaan..

 
Mikrobiologinen Sisäilmanäyte andersein keräimellä
 • Tutkimuksessa selvitetään Homeet, Hiivat, Bakteerit
 • Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti,  sisäilmanäyte, laboratotiotutkimus ja asiantuntijalausunto.
 • Talvisaikaan riittää yksi näyte, muulloin tarvitaan kaksi näytettä Ruokaviraston laatuvaatimuksien täyttymiseksi.
 
Sisäilmanäytteen ottaminen 
 Näytteen ottaminen kohteessa kestää noin tunnin. 
 Varsinainen tutkimus tehdään laboratoriossa. 
 
Teemme näytteiden ottoa arkipäivisin. Näytteiden analysointi kestää laboratoriossa 14 päivää. 
Näytteistä analysoidaan 
 • bakteerit, 
 • aktinomykeetit 
 • sieni-itiöiden määrä 
 • sieni-itiöiden sukumääristys
 
Lähetä meille viesti niin teemme tarjouksen ilmanäytteestä.
Meiltä myös Homekoiratutkimukset, kysy lisää asiakaspalvelusta.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Pykälän 2 momentissa säädetään, että mikrobihaitta voidaan todeta myös Andersen 6-vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen ja mikroskopoimalla tehdyn analyysin avulla.
 
Yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta, eikä sisäilmanäytteitä voida siten käyttää osoittamaan tutkittavan tilan olevan kunnossa. 
Jos ilmanäytteitä analysoidaan ja mikrobipitoisuudet ja -lajisto viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, tulee lisäksi löytyä myös muuta näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä, kuten homeen hajua, näkyviä vauriojälkiä, rakenteiden sisällä todettuja kosteusvaurioita taikka rakennusmateriaaleista tai pinnoilta otettuja mikrobinäytteitä, joissa todetaan mikrobikasvua. 
 
Sisäilman mikrobimittausten avulla voidaan arvioida, ovatko asunnon sisäilman mikrobipitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia. Arvioinnissa otetaan huomioon rakennuksen sijainti, ikä ja vuodenaika sekä asukkaiden toiminta. Vanhoissa puurakenteisissa rakennuksissa on yleensä käytetty eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm. turvetta, hiekkaa, olkia ja sammalta, joissa esiintyy luonnostaan paljon mikrobeja. Mikrobit voi vapautua rakennuksen sisäilmaan, jolloin rakennuksen taustapitoisuus on tavallista suurempi. Lisäksi monet normaaliin asumiseen liittyvät toiminnot voivat tilapäisesti kohottaa sisäilman mikrobipitoisuuksia sekä muuttaa lajistoa ja täten vaikuttaa ilmanäytteiden tuloksiin ja tulosten tulkintaan.