Rakennetutkimus

Rakenne-Tutkimus

Teemme tutkimuksia erilaisiin tilanteisiin

Tarkastuksessa havainnoidaan kiinteistön perusrakenteet, niiden kunto, sekä mahdolliset peruskorjaus tai kunnostustarpeet. Tarkastuksen sisältöä voidaan tarkentaa toiveidenne mukaisesti ja tarkastuksen yhteydessä on mahdollisuus keskustella rakenteiden ominaisuuksista tarkastajan kanssa. 

Kuntoarvio pohjalta on mahdollista laatia pientalon PTS-suunnitelma, joka palvelee erityisesti uutta omakotitalon omistajaa ajoittamaan tulevat toimenpiteet oikea-aikaisesti ja mahdollistaa säilyttämään kiinteistön arvoa.
 
Arvion avulla saadaan kokonaiskuva kiinteistön nykytilasta, teknisestä kunnosta, jolloin kunnossapitoja korjaustoimet voidaan mitoittaa ja ajoittaa oikein. Kuntoarvion ennakoiva lähestymistapa ja sen pohjalta laadittu pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma antavat hyvät lähtökohdat suunnitelmalliselle kiinteistönpidolle. Kuntoarvio tehdään ensimmäisen kerran enintään kymmenen vuotta vanhoille kiinteistöille ja sen jälkeen se päivitetään noin viiden vuoden välein.

Korjaussuunnittelijamme laskevat myös kustannusarvioita remonttien toteuttamisen kustannuksista, yksityiskohtainen laskelma materiaaliluetteloineen ja hintoineen.
Rakenneavaukset teemme aina tilanteeseen sopivalla tavalla. Siisteimmillään avaus tehdään rasiaporanterällä, jotta päästään rakenteita arvioimaan.

Tyypilliset tutkittavat rakenteet ovat valesokkeli, koolattu eristetty seinä kellaritilassa, maanavstaisen betonilaatan eristetila 
Suoritamme riskirakenteiden avaukset ja rakennetutkimukset kaikkiin rakenteisiin. Avaukset tehdään siististi ja rakenteita mahdollisimman vähän rikkomatta.
  • Teemme rakenneavaukset jälkikäteen vaikka kuntotarkastus olisi teetetty toisella toimjalla. 
  • Valesokkelin avaus
  • Märkätiloissa rakenneavaus ja kosteusmittaus rakenteen sisältä
  • Alapohjien eristetilan avaus
  • Kellaritilojen betonirakenteiden rakennekosteusmittaukset
Pääsemme kuvaamaan rakenteita sellaisiin paikkoihin, joihin ei tarkastajalla ole pääsyä.
Käytössämme kaapelikamerat ja varrelliset lisävalolla varustetut kameralaitteet.

Tyypillinen kuvattava tila on alapohja, jossa pienet tuuletusaukot. Suoritamme kuvauksen tuuletusaukoista jolloin rakenteita ei tarviste avata.
Kuntoarvio Sertifioidun kuntotutkijan toimesta.
Vesikaton kuntoarvio käsittäen kaikki katon rakenteet: yläpohja, katon rakenteet, tuuletus, kiinnitys, kattoturva, sadevesienohjaus, vesikatonpinnoite. Tuloksena muodostuu kuntoluokka jokaiselle rakenneosalle Kirjallinen dokumentti ja toimenpidesuositukset. Tarvittaessa  voidaan laatia kuntotutkimussuositus toimenpiteineen. 
Laajuutta voidaan räätälöidä kohdekohtaisesti, jotta tarkastus on suhteutettu parhaiten kohteen tilanteeseen ja tilaajan toivomuksiin.
Havaitsitko kiinteistön rakenteissa vaurion tai epäilet sellaista. Teemme rakenteiden vauriotarkastuksia eri aikakauden kiinteistöihin, myös pienet kohteet. Suunnittelemme tilanteeseen soveltuvat tutkimusmenetelmät ja teemme niistä tarjouksen kohdekohtaisesti. 
 
Laita meille lyhyt kuvaus tilanteestasi, niin suunnittelemme sopivan meneltelmän!

Rakenteiden korjaussuunnittelu ja kustannuslaskentapalvelut

Tuotamme suunnitelmat kaikkiin kohteisiin. 
Lähetä meille lyhyt kuvaus vauriokohteesta, laadimme tarjouksen vaurioiden katselmoinnista ja arvion korjaussuunnitelman laadinnasta. 
 
Laadimme myös kustannusarvioita 
Kustannusarviossa suunnittelemme tehtävät purku ja uudelleen rakentamis menetelmät. 
Laskemme yksityiskohtaisen laskelman työvaiheittain materiaaliluetteloineen ja työkustannuksineen. 
 
Laskelmissä käytämme RT-kustannuslaskelmasovellusta apuna, jolloin laskelmamme noudattavat ajantasaisia materiaalien hinnoitteluita ja laskelmat ovat taatusti ajanmukaisia. RT-kustannuslaskentaohjelmassa hintatiedot kootaan valmistajien, maahantuojien sekä rauta- ja puutavarakauppojen ohjehinnastoista ja Rakennusteollisuus RT ry:n työtuntihintojen viitetilastoista
 
Laskelmia teemme omakotitalorakentajille, taloyhtiöille ja asuntokaupan riitatilanteisiin. 
 
Kysy tarkemin asiakasplavelustamme!

Omakotitalon kunnon tarkistus

Tiedä talosi kunto 
Erityisesti uudelle omakotitalon omistajalle suosittelemme tätä palvelua! 

Asiantuntijamme tekee kierroksen kiinteistössä ja tutkii missä kunnossa kiinteistö on.  Laatii suunnitelman mitä perusparannuksia on hyvä ottaa huomioon lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa onnistuu tarkemmatkin tutkimukset, mikäli tarve näin vaatii.
Samalla huomioidaan LVIS talotekniikan ikä ja siihen liittyvät ennakoivat toimenpiteet, näin vältytyään yllätyksiltä esimerkiksi lämminvesivaraajan rikkoutuessa.
 
Suunnitelma tuo varmuutta kiinteistön omistamiseen ja arvon säilyttämiseen, oleelliset perusparannukset tulevat tehdyksi ajallaan ja suunnitelmallisesti. 
 
Laadimme myös korjaussuunnitelmia ja kustannusarvioita
Teemme laajat ja suppeat kustannusarviot vaurioiden korjaamiseksi, sekä mitä toimenpiteet tulevat kustantamaan. 
Esimerkiksi julkisivuverhoilun uusiminen ja lisälämmöneristäminen, tarkat materiaaliluettelot työvaiheineen sisältäen työkustannukset.
Korjaussuunnitelmia teemme usein myös asuntokaupan jälkeisiin riitatilanteisiin, jolloin muodostetaan korjaavien toimenpiteiden kustannukset. 
 
Laskelmat tehdään RT-kustannuslaskelmaohjelmistoa hyödyntäen. Laskelmissa eriteltynä tarkasti kokonaiskuluista materiaalien ja töiden osuudet. 
 
Kysy tarkemin asiakasplavelustamme!

Kattavat palvelut eri tilanteisiin

rakennetutkimus riskirakennetutkimus kiinteistön kuntoarvio tampere turku espoo

Homekoira-tutkimukset ja rakenneavaukset

Suoritamme homekoirapalvelut, sekä homekoiratutkimuksien jälkeen tehtävät rakennetutkimukset. 
Teemme suunnitelman homekoiraraportin perusteella yhdessä asiakkaan kanssa, miten rakenteita on hyvä lähteä tarkemmin tutkimaan. Homekoiratutkimus voi olla teetetty myös toisella palveluntuottajalla.
 
Meiltä myös homekoiratutkimuksia koko suomen alueelle, kysy tarjous asiakaspalvelustamme!
rakennetutkimus_riskirakennetutkimus_mikrobiologiset-analyysit_tampere_turku_espoo

Mikrobiologiset analyysit rakenteista rakenneavausten yhteydessä

Avauksien yhteydessä on valmius ottaa mikrobiologisia rakennusmateriaalinäytteitä homeiden, hiivojen ja bakteerien tunnistamiseksi. 

Tutkimuksemme tehdään Finas akredioidussa laboratoriossa.

rakennetutkimus_riskirakennetutkimus_sisäilma-epäpuhtaudet_tampere_turku_espoo

Sisäilmaan siirtyneet epäpuhtaudet

Sisäilman analyysipalvelumme

Mikrobiologisella tai kemiallisella ilmatutkimuksella saadaan selville onko sisäilmassa mikrobiologisia epäpuhtauksia. 

Tutustu sisäilman tutkimuksiimme.